Parodontitis en rheumatoïde arthritis

Bij de diagnose van rheumatoïde arthritis spelen klinische en biochemische markers een belangrijke rol. In een literatuuronderzoek is nagegaan of een parodontale behandeling, zonder chirurgische ingrepen positieve gevolgen zou kunnen hebben voor patiënten met beide aandoeningen. Op basis van de gevonden informatie kan eenvoorzichtige bevestigende conclusie worden getrokken

Bron

Kaur S, Bright R, Proudman SM, Bartold PM. Does periodontal treatment influence clinical and biochemical measures for rheumatoid arthritis? A systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum 2014 Apr 28. pii: S0049-0172(14)00070-5. doi: 10.1016/j.semarthrit.2014.04.009.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 119: 192
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 119: 192
Info
publicatiedatum
25 augustus 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd