(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2017; 124: 355)

Patiënt klaagt over niet-Nederlands sprekende tandarts

Een patiënt uit Amsterdam klaagde bij de tweedekamercommissie VWS over een vervangende tandarts en diens assistent, die beiden de Nederlandse taal niet goed beheersten. De patiënt schreef dat hij meent dat iemand die in Nederland zijn beroep uitoefent en daarbij direct met Nederlandse burgers te maken heeft, de Nederlandse taal voldoende dient te beheersen.

Staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, reageerde in een brief aan de Tweede Kamer. Hij merkte daarin op dat volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de zorgaanbieder verplicht is goede zorg aan te bieden. Deze zorgplicht houdt volgens Van Rijn in dat zorgaanbieders, die in Nederland werkzaam zijn, voldoende de Nederlandse taal moeten beheersen om met patiënten en collega’s te kunnen communiceren. “Deze zorgplicht geldt voor alle zorgaanbieders die in Nederland werkzaam zijn, ongeacht of de zorgverlener een Nederlands dan wel een buitenlands diploma heeft,” aldus de staatssecretaris in zijn brief.

Tevens stipte hij aan dat vanaf 1 januari 2017 bij inschrijving in het BIG-register een zorgaanbieder moet kunnen aantonen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Indien dat niet het geval is, wordt inschrijving geweigerd. Zorgaanbieders die al voor 1 januari 2017 waren ingeschreven, maar de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, kunnen worden aangesproken op basis van het genoemde artikel 2 van de Wkkgz. Vervolgens bepaald de Inspectie voor de Gezondheidszorg of zij met een maatregel of een bevel zal ingrijpen.

Staatssecretaris Van Rijn adviseerde de klager om de kwestie te melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg (onderdeel van IGZ), dat hem verder kan helpen met zijn klacht.

(Bron: Ministerie VWS, 12 mei 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
12 juni 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd