Gepubliceerd op: 08-03-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 131)

Patiënt stelt mondzorg uit door kosten

Tandheelkundig

Van de Nederlanders heeft 20% in 2012 zorg uitgesteld door het hogere eigen risico. Vooral het bezoek van tandarts en fysiotherapeut werd uitgesteld. Dit blijkt uit het trendrapport Gezondheidszorg monitor 2012, waarvoor 1.150 Neder landers werden ondervraagd. De Gezondheidszorgmonitor wordt sinds 2006 elk jaar uitgevoerd.
Uit het rapport wordt duidelijk dat een kwart van de Nederlanders verwacht door het hogere eigen risico ook dit jaar zorg te moeten uitstellen. Deze beslissing geldt vooral voor Nederlanders met een lager inkomen. Voordat Nederlanders gebruikmaken van zorg kijkt men naar het eigen risico. Wat zorg betreft noemt 70% van de ondervraagden zich dan ook kostenbewust.
Acht op de 10 Nederlanders denkt dat in de zorg kosten zijn te besparen door een betere organisatie, door minder en efficiënter management, maar ook door verbeterde preventie. Ook het vervangen van dure geneesmiddelen door goedkopere varianten kan rekenen op bijval. De mogelijke maatregelen van het kabinet om mensen binnen de langdurige zorg een extra bijdrage te vragen kan niet op bereidwilligheid rekenen. Wel is er instemming voor de eigen bijdrage voor een bezoek aan de spoedeisende hulp zonder verwijzing van de huisarts.


(Bron: Zorgvisie)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.