‘Patiëntendossier binnen vijf jaar online beschikbaar’

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn geven in de Begroting VWS hun visie op de toekomst van de zorg. E-health, technologie en innovatie zijn speerpunten. Zij willen bovendien dat patiënten binnen 5 jaar online hun dossier kunnen inzien.

De transformatie van de zorg kan volgens Schippers en Van Rijn niet goed tot stand komen zonder vernieuwingen. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol. Zij wijzen daarbij op het belang van e-health, online therapie en de inzet van apps bij medicatiebegeleiding of therapietrouw. 'Beveiliging en privacy moeten dan wel op orde zijn. Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Pas als de randvoorwaarden wettelijk zijn verankerd, kan e-health de rol in de gezondheidszorg spelen die past bij deze tijd, waarin mensen voor heel veel zaken al gebruik maken van internet, apps en andere technologie.'

Vooral chronisch zieken kunnen enorm aan zelfredzaamheid winnen als zij meer gebruik kunnen maken van nieuwe technologie.

VWS sluit hiermee bij de wens van patiëntenfederatie NPCF. Zij werken aan het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) en willen deze voor 2020 beschikbaar hebben voor elke patiënt. Het persoonlijke dossier bevat alle medische gegevens van bijvoorbeeld de huisarts of uit het ziekenhuis. Daarnaast kunnen mensen eigen gegevens verzamelen via wearables of zelfmeetapparatuur. Het PGD is in bezit van de patiënt zelf. Onlangs startte de NPCF daarvoor de projectwebsite Pgdkader2020.nl waarop alle informatie te lezen is.

Bron: Zorgvisie, 23 september 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.