Patiëntenorganisaties bundelen wensen over kwaliteit mondzorg

Wat is een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg als het gaat om mondzorg van patiënten en cliënten met een beperking of chronische aandoening?

Met die vraag in het achterhoofd hebben de samenwerkende patiëntenorganisaties NPCF, Ieder(in) en LPGGz kwaliteitscriteria opgesteld waaraan mondzorg voor patiënten in de ogen van die patiënten moet voldoen. Doel is om tot een manier van werken te komen waarbij zorgaanbieders en verzekeraars rekening houden met de wensen en verlangens van patiënten en cliënten.

De criteria die nu zijn opgesteld, komen naast bestaande richtlijnen en behandelprogramma's in de zorg en willen inzicht geven in wat een zo hoog mogelijke kwaliteit van mondzorg is. De criteria voor mondzorg zijn opgesteld volgens de methode van het programma Kwaliteit in Zicht (KiZ).

Naast deze algemene set criteria voor mondzorg zijn ook specifieke sets ontwikkeld met criteria voor een aantal bijzondere groepen. Dit zijn: criteria voor mondzorg voor mensen met een psychiatrische aandoening (LPGGz), voor mensen met een beperking of chronische ziekte (Ieder(in)) en mondzorg voor ouderen (NPCF). Bovendien is voor deze doelgroepen en hun naasten / mantelzorgers bondige informatie ontwikkeld, over waar zij zelf mee aan de slag kunnen of wat goed is om bij stil te staan met betrekking tot mondzorg.

(Bron: Patiëntenfederatie NPCF, 3 juni 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
11 juni 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd