Patiëntenportaal UMC Utrecht geëvalueerd

Uit een eerste evaluatie van het patiëntenportaal van het UMC Utrecht blijkt dat zorgverleners en patiënten positief zijn over de onlineapplicaite die patiënten direct toegang geeft tot hun medisch dossier. Doel van een patiëntenportaal is dat patiënten en zorgverleners dezelfde informatie hebben om tot de beste behandelbeslissing te komen.

De 190 patiënten die ondervraagd waren over het gebruik van het portaal gaven aan dat ze vooral inlogden voor snelle toegang tot behandelverslagen en uitslagen van diagnostische testen. De zorgverleners beoordeelden het systeem positief omdat patiënten tijdens het consult beter voorbereid bleken te zijn.

Beide partijen erkenden dat er ook de kanttekeningen van directe ‘confrontatie’ met uitslagen. Om ongerustheid bij patiënten en onjuiste interpretatie van uitslagen te voorkomen is het volgens de zorgverleners van groot belang dat patiënten goed in te lichten over het gebruik van een patiëntenportaal en afspraken te maken over het bespreken van de uitslagen en de consequenties voor de behandeling.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160: D325)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
7 juni 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd