Gepubliceerd op: 26-04-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 298)

Patiëntgerichtheid in de tandartspraktijk

Congres ‘No Quality, No Glory’

Kwaliteit betekent in de tandheelkunde meer dan een perfecte techniek leveren. Het gaat ook om de patiëntgerichtheid van de tandartspraktijk. Op het congres ‘No Quality, No Glory’, dat werd gehouden op 13 april 2013, werden de aanwezigen door loopbaancoach Charlotte van den Wall Bake uitgenodigd eens vaker in de spiegel te kijken om zo een betere praktijkleider en een betere tandarts voor de patiënt te zijn. Een ‘open mind’ en een kwetsbare opstelling kunnen daarbij behulpzaam zijn. Bij ‘moeilijke’ patiënten bijvoorbeeld kan een verandering van de instelling (‘mindset’) van de tandarts bijdragen aan een andere, positieve benadering van de betreffende patiënt en het arbeidsplezier uiteindelijk doen toenemen.

In de huidige zorgsector valt op dat verzekeraars en patiënten minder risico’s wensen. Ook in de tandheelkunde komen er steeds meer kwaliteitseisen. Gespecialiseerde verenigingen stellen (te) gedetailleerde richtlijnen op en zijn deze richtlijnen eenmaal geaccepteerd, dan zal een tandarts bij afwijken daarvan met goede tegenargumenten moeten komen.

afb 13 bij item no quality no glory shutterstock 75389548Bij al deze ontwikkelingen is het goed te beseffen dat er rond de patiënt en tandarts een ring van ‘stakeholders’ (verzekeraars, politiek, media) bestaat, allemaal met eigen belangen, betoogde vakgenoot en jurist Wolter Brands. De moderne tandarts zal zich in dat krachtenspel staande moeten houden met inachtneming van een grote mate van patiëntgerichtheid. Een voorbeeld van patiëntgerichtheid gaf Martin Fallowfield, tandarts en actief in de British Dental Association. Zijn patiënten kunnen hem zelfs tijdens zijn vakantie bellen. Marc Lammers, de coach die de Nederlandse hockeydames naar olympisch goud leidde, gelooft vooral in training op de onderdelen waar men plezier in heeft, zoeken naar de nieuwste technieken en teamvorming door commitment en elkaar positief stimuleren. Een soortgelijke begeestering is zeker ook toe te passen in de tandartspraktijk.

(A. M. van Luijk en D.D. Kerkdijk)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
25 april 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd