Gepubliceerd op: 14-08-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 435)

Patiënttevredenheid en de tandarts

Tandheelkundig

Het gemiddelde rapportcijfer dat tandartsen van hun patiënten krijgen in 2012 is een 7,9. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook over het jaar 2011 en 2010 kregen de tandartsen gemiddeld een 7,9. Daar staat tegenover dat er steeds meer klachten worden ingediend over tandartsen bij de tuchtrechter. Uit een analyse van tuchtzaken en klachtendossiers blijkt dat de aard van de klachten veelal de behandeling, de informatievoorziening, de (onheuse) bejegening of de nota betreft. Zo is tussen 2008 en 2012 het aantal klachten over tandartsen dat werd voorgelegd aan het medisch tucht-college toegenomen met enkele tientallen tot zo’n 126 in 2012. Niet al deze klachten zijn gegrond verklaard, vooral omdat onheuse bejegening vaak door de tandarts wordt ontkend en getuigen ontbreken. Ook bij de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde komen klachten over tandartsen binnen. In 2012 waren dat er 891, tegen 619 in 2010. De meeste worden na bemiddeling opgelost, maar een aantal belandt bij de Centrale Klachten Commissie (CKC). Van de 156 onderwerpen die de CKC in 2011 behandelde, betrof bijna een kwart de bejegening door de tandarts.

(Bron: CBS, 18 juli 2013, Dagblad de Limburger, 30 juli 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
14 augustus 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd