Peri-implantitis grote uitdaging voor mondzorg

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Scandinavische Vereniging voor Tandheelkundig Onderzoek (NOF genaamd) reflecteerden Zweedse wetenschappers in het tandheelkundig veld op de tandheelkundige implantologie in het European Journal of Oral Sciences. Zij concludeerden dat de orale implantologie een succes-story was, zowel voor patiënten als voor tandartsen. Implantaten hebben de kwaliteit van leven van miljoenen patiënten verbeterd en hebben behandelmogelijkheden opgeleverd die voorheen ondenkbaar waren. Maar tegelijkertijd stelden de wetenschappers vast dat technische en biologische complicaties bij langetermijnresultaten lange tijd werden genegeerd. Daarnaast is peri-implantitis een complicatie die vanuit etiologisch, diagnostisch en therapeutisch perspectief een grote uitdaging is voor de tandheelkundige professie is. Immers, feitelijk is het nog onduidelijk wat er internationaal precies wordt bedoeld met peri-implantitis. Inmiddels is wel duidelijk dat niet elke patiënt even vatbaar is voor parodontitis en dat is volgens de wetenschappers dan waarschijnlijk ook het geval bij peri-implantitis.

(Bron: Eur J Oral Sci, 3 september 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.