(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 243)

Piercing in mond slecht voor gebit

Mensen met lippiercings en mensen met tongpiercings hebben een verhoogd risico op gingivarecessie. Tongpiercings zijn ook nog geassocieerd met een verhoogd risico op kapotte gebitselementen. Een systematisch literatuuronderzoek van Nienke Hennequin-Hoenderdos en collega’s (ACTA) wijst dat uit (Int J Dent Hygiene. 2015; epub 17 februari).

Volgens een eerder literatuuroverzicht van dezelfde auteurs heeft ongeveer 5% van de jongvolwassenen een piercing in of rond de mond, maar is het aantal complicaties bij deze orale piercings niet duidelijk. Zij selecteerden daarom uit de literatuur 15 relevante onderzoeken: 7 patiëntcontroleonderzoeken en 8 ‘case series’.

Het aantal deelnemers per onderzoek liep uiteen van 15 tot 126 en de deelnemers waren gemiddeld 22 jaar oud (12-42 jaar). Van de mensen met een tongpiercing had 42% gingivarecessie en 37% tandletsel, zoals afgebroken of gebarsten gebitselementen, of tandslijtage. Van de personen met een lippiercing had 43% gingivarecessi en 24% beschadigde gebitselementen. De onderzoekers destilleerden uit de patiëntcontroleonderzoeken ook een aantal relatieve risico’s (RR’s). Deelnemers met een gepiercte lip hadden een 4,14 maal hoger risico op gingivarecessie dan mensen zonder lipsieraad. Deelnemers met een piercing in de tong hadden ten opzichte van mensen zonder tongsieraad een hoger risico op gingivarecessie (RR: 2,77) en tandletsel (RR: 2,44).

Niet-gerandomiseerde onderzoeken kunnen een vertekend beeld geven. Gingivarecessi kan bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door tandplaque, tandsteen of roken, en ook kunnen het type piercing (ringetje of staafje), de grootte, de locatie en het materiaal verstorende variabelen zijn. Toch menen de onderzoekers dat tandartsen en mondhygiënisten orale piercings in hun differentiële diagnose moeten overwegen als oorzaak van gingivarecessie en tandletsel.

(Bron: Ned Tijdschr Geneesk, 16 maart 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
24 maart 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd