(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 478)

Pijn behandelen via telefoon en internet

Als patiënten met chronische pijn zelf hun pijn meten, pijnmedicatie gestructureerd én adequaat aanpassen en telezorg krijgen door verpleegkundigen, dan hebben ze na 12 maanden minder pijn en minder beperkingen dan patiënten die gebruikelijke zorg van hun huisarts krijgen.

Kurt Kroenke (Indiana University School of Medicine) en collega’s onderzochten in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met 250 patiënten met chronische pijn ( > 3 maanden) van het bewegingsapparaat het effect van een telezorginterventie (JAMA 2014; 312: 240-248). De interventie bestond uit het geautomatiseerd meten van symptomen via interactieve automatische telefoontjes of via internet en aanpassing van de pijnmedicatie door pijnspecialisten. De pijn werd gemeten met de ‘Brief Pain Inventory’ (BPI). Dit instrument combineert de pijn op verschillende momenten (nu, ergste pijn, minst erge pijn en gemiddelde van de afgelopen week) en de ervaren hinder op 7 aspecten van het leven (stemming, lichamelijke activiteiten, werk, sociaal leven, slaap, relaties en plezier in het leven). De BPI varieert van 0-10.

Bij aanvang van het onderzoek was de gemiddelde BPI-score 5,3. Na 1 jaar was de BPI in de interventiegroep gedaald tot 3,6 en in de controlegroep tot 4,6. In de interventiegroep gebruikten patiënten meer medicatie, maar niet meer of hogere doseringen opioïden. Ook verslechterden in de interventiegroep minder patiënten (19 vs. 36%). Met een ‘number needed to treat’ van 4 lijkt deze ‘pijnbundel’ een redelijk effectieve behandeling. De onderzoekers geven in deze publicatie geen uitleg over kosten.

Bron: Ned Tijdschr Geneesk 2014, 158: C2250

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
13 augustus 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd