Preventie van geweldpleging in verschillende landen

Bij de voorkoming van geweldsdelicten kunnen geneeskundige diensten een belangrijke rol spelen. Maar er blijkt weinig kennis te bestaan over de aard van dergelijke delicten en de manier waarop deze in verschillende landen of culturen kunnen worden voorkomen. Uit een onderzoek gepubliceerd in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (2017; 11 Aug) bleek bijvoorbeeld dat, als men een grote groep jonge mannen uit Engeland vergeleek met een vergelijkbare groep uit China, er grote verschillen bestaan als het ging om agressief gedrag. Terwijl de Engelse jongemannen vooral op straat allerlei gewelddadigheden pleegden gebeurde dat bij de Chinese jongens juist binnenshuis.

De Engelse mannen waren vooral gewelddadig ten opzichte van mannen en bleken vaker een persoonlijkheidsstoornis te hebben en drank en drugs te gebruiken. Tevens werd onder hen geweld vaker als acceptabel gedrag gezien. Voor Engeland is de hogere prevalentie van levenslangdurend antisociaal gedrag onder Engelse mannen zorgwekkend.

De Chinese mannen waren vooral ten opzichte van hun partner gewelddadig. Deze bevindingen reflecteren de patriarchale benadering bij het oplossen van conflicten en bevestigt dat dit een serieus probleem is in China.

Uit de gegevens van dit onderzoek blijkt dat de preventieve aanpak van geweldpleging in verschillende landen een verschillende aanpak vereist.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

(beeld: Shutterstock)
(beeld: Shutterstock)
Info
publicatiedatum
20 september 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd