Preventie voorkomt zwangerschapsgingivitis

Het is bekend dat als zwangeren en niet-zwangeren dezelfde plaque indices hebben gingivitis bij de zwangeren meer voorkomt. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een intensief voorlichtingsprogramma effectief is in het voorkomen van zwangerschapsgingivitis. Een groep vrouwen die tussen de 16 en 24 maaanden zwanger was, kreeg voorlichting en mondhygiëne-instructie bij het begin van het onderzoek, 4 en 8 weken later, en werd opnieuw onderzocht na de bevalling. Alle indices, plaque index, gingivale ontsteking, pocketdiepte, bleken hierna lagere waarden te vertonen.

Bron

Geisinger ML, Geurs NC, Bain JL, et al. Oral health education and therapy reduces gingivitis during pregnancy. J Clin Periodontol 2013 Nov 19, online. doi: 10.1111/jcpe.12188.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.