Procedure bij Medisch Tuchtcollege aan herziening toe

Patiënten die een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege, worden onvoldoende ondersteund in de procedure. Daardoor worden hun klachten te vaak ongegrond verklaard. Dat concludeert een onderzoekscommissie die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de functie van het tuchtcollege onderzocht.

Slechts 14% van de klachten bij het Medisch Tuchtcollege wordt gegrond verklaard. Dat komt doordat veel klachten die het tuchtcollege behandelt, eigenlijk bij een klachtencommissie van een ziekenhuis of huisartsengroep thuishoren. Het college kan echter niet anders dan de klacht afwijzen, omdat het geen klachten kan doorverwijzen. Deze situatie leidt tot een een vertekende beeldvorming in de samenleving.

De onderzoekscommissie vindt dat klagers beter moeten worden geholpen in de procedure die aan de zitting vooraf gaat. Want in die fase gaat het vaak verkeerd. Het tuchtcollege moet verder de bevoegdheid krijgen om klachten in de loop van de onderzoeksprocedure aan te passen. Ook moet de financiële ondersteuning, bijvoorbeeld om deskundigen te kunnen raadplegen, worden verbeterd.

Bron: Artsennet, 13 november 2013

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
14 november 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd