Prof. dr. Cees de Putter-subsidie voor studenten

De Stichting Academisch Centrum Tandheelkundig Innovatief Onderzoek Nederland (ACTION)  heeft naar aanleiding van het emeritaat van prof. dr. C. de Putter een cursus- en onderzoekssubsidie voor bachelor- of masterstudenten van maximaal € 250,00 in het leven geroepen. Deze prof. dr. Kees de Putter-subsidie zal jaarlijks per tandheelkundige opleiding (Amsterdam, Groningen en Nijmegen) eenmaal worden toegekend. Mocht er door een van de opleidingen geen aanvraag worden ingediend, dan kunnen meerdere toelages aan studenten van dezelfde universiteit worden gehonoreerd.

De subsidie kan worden aangevraagd voor het mogelijk maken van onderzoek ten behoeve van een bachelor- of masterscriptie, bijvoorbeeld als bijdrage aan de materiële kosten of aan cursus- en congreskosten. Het tandheelkundig vakgebied of thema is in principe vrij.

De subsidies zullen op 1 oktober 2016 worden toegewezen. Wil men de subsidie aanvragen, dan moet voor 1 september 2016 een verzoek per e-mail worden ingediend bij rbrakel@umcutrecht.nl. ACTION stelt als voorwaarden dat de e-mail kort is (vergelijkbaar met maximaal 1 A4) en dat ten minste het onderwerp van het onderzoek, de relevantie van het onderzoek en de besteding van de gift worden gemotiveerd. Eventueel kan een betaalbewijs voor reeds uitgegeven bedragen worden toegevoegd.

(Bron: ACTION, 25 juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
28 juni 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd