(in print verschenen Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 585)

Promotie A. Kunnen

Het verdient aanbeveling om vrouwen voor of in het begin van hun zwangerschap te controleren op parodontitis of gingivitis. Dat stelt Alina Kunnen op basis van haar promotieonderzoek. De bacteriën die bij parodontitis op en rondom de gingiva aanwezig zijn, kunnen via de bloedbaan de placenta bereiken en blijken daar soms complicaties te veroorzaken. Ook kunnen door gingivitus ontstekingsfactoren worden opgeroepen die schadelijk zijn voor de zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap neemt de gevoeligheid voor het ontwikkelen van parodontale ontstekingen toe. Er waren al langer aanwijzingen dat parodontitis een rol speelt bij het ontstaan van vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De promovenda ging na of er nog meer complicaties aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Zij concludeerde dat er een duidelijk verband is tussen parodontitis en de ontwikkeling van vroege zwangerschapsvergiftiging (voor 34 weken zwangerschap). Tegelijk ontdekte ze dat parodontitis niet alleen verantwoordelijk kan worden gesteld voor het ontstaan van deze ernstige zwangerschapscomplicatie. Een van de voornaamste bacteriën voor parodontitis, Porphyromonas gingivalis, veroorzaakte namelijk geen ontstekingsreactie zo bleek uit afgenomen bloed van zwangere en niet-zwangere vrouwen. Kennelijk zijn er ook andere factoren in het spel. In een ratexperiment bleek wel een verband tussen Porphyromonas gingivalis en een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, placentaire en foetale groei-vertraging, en miskramen. Vroege detectie en behandeling van parodontitis blijft daarom volgens de onderzoeker onbetwist belangrijk om het risico op zwangerschapscomplicaties te verkleinen.

Alina Kunnen promoveerde op 9 oktober 2013 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Periodontitis & preeclampsia’. Promotoren waren prof. dr. F. Abbas, prof. dr. J.G. Aarnoudse, prof. dr. C.P. van der Schans.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.