(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2017; 124: 120)

Promotie A. Prodan

De samenstelling van het speeksel van vrouwen is anders dan dat van mannen. Dit stelt Andrei Prodan in zijn proefschrift. Het speeksel van vrouwen heeft een lagere pH-waarde en minder buffercapaciteit; 2 eigenschappen die van belang zijn voor de bescherming tegen cariës. De samenstelling van het speeksel kan daarom mogelijk de afweer in de mond beïnvloeden, en daarmee het risico op mondgezondheidsproblemen.

In de mond bevindt zich een stabiel en veerkrachtig ecosysteem dat gebaseerd is op een complex samenspel tussen orale micro-organismen en ‘gastheerfactoren’. Andrei Prodan onderzocht de rol die eiwitten, peptiden en metabolieten in speeksel spelen in de stabiliteit van dit ecosysteem. Op basis van de speekselsamenstelling kon Prodan verschillende subgroepen mensen onderscheiden; waaronder dus de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Hoewel vrouwen een lagere pH-waarde en minder buffercapaciteit in hun speeksel hebben, is de samenstelling van het speeksel niet de enige factor die invloed heeft op de mondgezondheid. Een gezonde levensstijl met een beperkt suikergebruik en regelmatig tandenpoetsen zijn evenzo belangrijk.

Anrei Prodan promoveerde op 17 januari 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Salivary,biochemistry of the healthy oral ecosystem’. Promotor was prof. dr. E.C.I. Veerman en copromotoren waren dr. H.S. Brand en prof. dr. ir. B.J.F. Keijser.

(Bron: ACTA, 17 januari 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.