(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2018; 125: 69)

Promotie D. Anssari Moin: 3D-technieken zijn de toekomst voor de implantologie

David Anssari Moin onderzocht de haalbaarheid van 3D-technieken voor het ontwerpen van implantaten en het plannen van de behandeling. Naar aanleiding van de resultaten stelt Anssari Moin dat in de toekomst 3D-technieken de huidige methoden voor het ontwerpen en plaatsen van implantaten zouden kunnen vervangen.

Anssari Moin kon concluderen dat op basis van virtuele patiëntmodellen, verkregen met behulp van conebeamcomputertomografie en 3D-optische camera’s, een accurate 3D-geprinte replica van een gebitselement gemaakt kon worden en stelde dat deze hoogst waarschijnlijk van positieve invloed was op de behandeling en de stabiliteit van het implantaat. Vervolgens bleek uit een volgend onderzoek dat het gebruik van een replica van een te autotransplanteren gebitselement het risico op iatrogene schade beperkte en de extra-alveolaire tijd minimaliseerde.

Op 17 januari 2018 promoveerde David Anssari Moin aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift ‘New dimensions in tooth implant and transplantation’. Promotoren waren prof. dr. D. Wismeijer en prof. dr. R. Merkesteyn. Copromotoren waren dr. B. Hassan en dr. Al. Tahmaseb.

Tip: zie voor het gebruik van replica’s bij het autotransplanteren van gebitselementen de januari-editie (2017): 'Vervanging van ernstig beschadigde molaren met behulp van 3D-technieken'

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.