(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2017; 124: 612)

Promotie H. Chen: MRA geschikt voor patiënten met kleine boven- en onderkaak

Hui Chen concentreerde zich in haar promotieonderzoek op de vraag welke kenmerken van de luchtweg, zowel anatomische als functionele, de ademhaling van patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA) beïnvloeden en of het effect van een behandeling vooraf kan worden ingeschat.

Allereerst kon Chen aan de hand van experimenten vaststellen dat de software, de apparatuur en de methodologie voor het analyseren van de bovenste luchtweg op 3D-röntgenopnamen betrouwbaar en accuraat zijn. Met behulp van een systematisch literatuuronderzoek stelde Chen vast dat OSA-patiënten een kleinere en smallere doorsnede van de bovenste luchtweg hebben vergeleken met gezonde mensen, en dat dit het meest relevante anatomische kenmerk voor OSA is. Een hogere luchtwegweerstand is het meest aerodynamische kenmerk in de pathogenese van OSA. Gebaseerd op een volgend systematisch literatuuronderzoek concludeerde Chen dat zowel een maxillomandibulaire protrusieoperatie als een mandibulair repositieapparaat (MRA) goede resultaten opleverden. Uit haar klinisch onderzoek bleek dat een behandeling met MRA vooral geschikt is voor patiënten met een kleine boven- en onderkaak.

Op 31 oktober 2017 promoveerde Hui Chen aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘Three-dimensional analysis of the upper airway in obstructive sleep apnea patients’. Promotoren waren prof. dr. P.F. van der Stelt, prof. dr. F. Lobbezoo en prof. dr. J. de Lange. Copromotor was dr. G. Aarab.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.