(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2017; 124: 408)

Promotie I.C. van der Meulen-de Goeij

Verpleegkundige psychosociale nazorg bij hoofd-halskanker verbetert kwaliteit van leven

Uit het onderzoek van Ingeborg C. van der Meulen-de Goey bleek dat een psychosociale interventie door getrainde verpleegkundigen en gecombineerd met reguliere medische nazorg een positief effect had op depressieve symptomen en de kwaliteit van leven van patiënten met hoofd-halskanker. Voor de patiënten die bij aanvang van het onderzoek een verhoogd niveau van depressieve symptomen hadden, bleek dit effect nog sterker. De interventie bestond uit 6 counselinggesprekken van 45-60 minuten die werden gegeven gedurende 1 jaar na de kankerbehandeling. Een interventie, bestaande uit 3 tot 4 gesprekken van 20 minuten gedurende 1 jaar bleek geen effect te hebben.

Van der Meulen-de Goeij stelt dat hoofd-halskankerpatiënten geen baat hebben bij een laag-intensieve interventie of bij alleen een verwijzing. Directe psychosociale nazorg en een persoonlijke en actieve benadering is nodig.

Op 31 augustus 2017 promoveerde Ingeborg van der Meulen-de Goeij aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift ‘Nurse-led psychosocial interventions in follow-up care for head and neck cancer patients ’. Promotor was prof. dr. R. Koole en copromotoren waren dr. W.J.G. Ros en dr. M.A. May-de Groot.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

(beeld: Shutterstock)
(beeld: Shutterstock)
Info
publicatiedatum
31 augustus 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd