(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2017; 124: 613)

Promotie I.R. de Boer: Evaluatie van de Simodont

Het promotieonderzoek van Ilse de Boer bestond uit het evalueren van het gebruik van de Simodont, een virtuele leeromgeving waarin virtuele patiënten kunnen worden behandeld, en uit het valideren van de aannames die zijn gedaan voorafgaand aan de ontwikkeling van de Simodont. Met haar onderzoek laat De Boer zien dat het gebruik van driedimensionaal beeld een meerwaarde heeft voor de gebruiker als het gaat om beleving en prestatie ten opzichte van tweedimensionaal beeld. Ook de aanwezigheid van (het gevoel van) weerstand (de krachtenterugkoppeling) is noodzakelijk om te presteren bij een opdracht die fijnmotorische vaardigheden vraagt. De Boer wijst erop dat naast de technische competenties ook het sociale aspect tot de zorgverlening hoort en dat het behandelen van echte patiënten daarom een essentieel onderdeel van de opleiding blijft. Ze vraagt zich wel af of in de toekomst robots uitgerust met emoties en pijn een plaats in het onderwijs zullen gaan innemen.

Op 22 november 2017 promoveerde Ilse R. de Boer aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘VR as innovation in dental education ’. Promotor was prof. dr. P.R. Wesselink en copromotor was dr. J.M. Vervoorn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Dr. Ilse de Boer
Dr. Ilse de Boer
Info
publicatiedatum
22 november 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd