(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2016; 123: 397)

Promotie J.A. Skupien

Kroon of restauratie na wortelkanaalbehandeling

Na een wortelkanaalbehandeling van een molaar raden tandartsen vaak aan een kroon met een stiftopbouw te laten maken. Vaak moet de molaar dan worden beslepen. Composiet kan een alternatief zijn voor een kroon. Jovito Skupien bracht in kaart hoe succesvol restauratieve behandelingen van molaren na een wortelkanaalbehandeling zijn.

Uit een analyse van de tandheelkundige literatuur bleek dat de kroon met stiftopbouw het langst mee ging. Hoewel Skupien uit een belastingsproef in het laboratorium concludeerde dat een molaar sterker werd door de stiftopbouw, brachten praktijkgegevens uit Duitsland aan het licht dat de stiftopbouw niet per definitie betere resultaten in de praktijk liet zien. In een gerandomiseerd klinisch onderzoek, uitgevoerd in Brazilië, bleek ten slotte dat molaren met een stiftopbouw langer onderhoudsvrij bleven met kronen dan met composietrestauraties. Een eenduidige conclusie kon de promovendus niet trekken: een kroon met stiftopbouw lijkt de geschiktste behandeling, met de composietrestauratie als redelijk alternatief.

Jovito Skupien promoveerde op 11 juli 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift getiteld ‘Endodontically treated teeh: success and failure from a restorative perspective’. Zijn promotoren waren prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en prof. dr. F.F. Demarco (Federale Universiteit Pelotas, Brazilië). De copromotoren waren  dr. C.M. Kreulen en dr. T. Pereira-Cenci (Federale Universiteit Pelotas, Brazilië).

(Bron: Radboud UMC, juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.