(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2017; 124: 356)

Promotie K. Delli

Diagnose Sjögren betrouwbaar met echo vast te stellen

Het promotieonderzoek van Konstantina Delli richtte zich op de diagnostiek en de behandeling van het Syndroom van Sjögren, alsmede op de betrouwbaarheid van online patiënteninformatie. Op basis van een meta-analyse concludeert Delli dat echografisch onderzoek een betrouwbare techniek is bij de diagnose van primaire Syndroom van Sjögren (pSS). De inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid was goed tot uitstekend. Echter, bij het bepalen van de ernst van de ziekte was dat niet het geval en raadt Delli aan dat telkens dezelfde echografist het onderzoek uitvoert om de veranderingen te beoordelen. Verder kon ze aantonen dat een positieve echografische uitslag in combinatie met de aanwezigheid van SSA-antistoffen voorspellend is voor de classificatie ‘lijdend aan pSS’. Ten slotte bleek uit dit promotieonderzoek dat op basis van de histopathologische karakteristieken van het parotisklierbiopt kan worden voorspeld of een patiënt met pSS goed zal reageren op een behandeling met rituximab. De online informatie over xerostomie en pSS is sterk wisselend wat kwaliteit betreft.

Op 31 mei 2017 promoveerde Konstantina Delli aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift ‘Primary Sjögren’s Syndrome: towards a new era in diagnosis, treatment and e-patient education’. Promotoren waren prof. dr. F.K.L. Spijkervet, prof. dr. A. Vissink en prof. dr. H. Bootsma.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.