(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd mei 2016; 123: 236)

Promotie K.W. Slagter

Direct implanteren na extractie blijkt een goede behandeloptie

Het promotieonderzoek van tandarts-implantoloog Kirsten Slagter bevestigt dat er geen bezwaren zijn om na het extraheren van een frontelement direct een implantaat plus kroon te plaatsen. Door die procedure tijdens dezelfde behandeling uit te voeren, zijn er minder behandelingen nodig – 1 of 2 in plaats van 2 of 3. De klinische uitkomsten na 1 jaar zijn goed. Vervolgonderzoek moet bevestigen of de uitkomsten op lange termijn net zo veelbelovend zijn.

Bij extractie in de esthetische zone geven patiënten er veelal de voorkeur aan om direct een ‘nieuwe tand’ te laten plaatsen. Daarvoor wordt er een implantaat geplaatst in het kaakbot met daaraan bevestigd een tijdelijke kroon. Slagter onderzocht wat de klinische uitkomsten zijn van het direct plaatsen van een implantaat plus een vaste kroon in de bovenkaak, vergeleken met de conventionele behandeling.

Op basis van onderzoek onder 80 patiënten concludeert zij dat een direct geplaatst implantaat goed functioneert, net zo goed als de conventionele oplossing. Er traden geen klinische veranderingen op, het overlevingspercentage van de implantaten was hoog, en de conditie van de harde en zachte weefsels rondom het implantaat was goed. Het esthetische resultaat was goed en ook patiënten zelf waren tevreden.

Slagter ontwikkelde tevens een methode om met conebeamcomputertomografie de botdikte te meten op de plaats waar het implantaat zat. Deze methode blijkt een betrouwbare en bruikbare meting te geven.

Kirsten Slagter promoveerde 6 april 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift ‘Immediate dental implant placement in the aesthetic zone in the aesthetic zone’. Promotoren waren prof. dr. G.M. Raghoebar, prof. dr. H.J.A. Meijer en prof. dr. A. Vissink.

In de 2016 mei-editie van het NTvT beschrijft dr. Slagter haar promotieonderzoek en de resultaten ervan in een artikel in de nieuwe serie ‘Hora est’.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen, 6 april 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.