(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2017; 124: 357)

Promotie K. Zygogiannis

Klinische resultaten en patiënttevredenheid van direct belaste mini-implantaten

Kostas Zygogiannis onderzocht het behandelconcept voor implantaatgedragen overkappingsprothesen in de onderkaak waarbij de implantaten na plaatsing direct worden belast, en dan in het bijzonder het gebruik van 4 zogenoemde ‘mini dental implants’ (MDI’s) van 2,1 mm. Bij het gebruik van deze MDI’s is er geen aparte implantaatopbouw noodzakelijk, hetgeen de restauratieve fase vereenvoudigd en waardoor de kosten voor de patiënt lager zijn.

Zygogiannis onderzocht of deze mini-implantaten even succesvol zijn en tot evenveel patiënttevredenheid leiden als de tot nu toe algemeen aangeboden standaardbehandeling met 2 eveneens direct met een overkappingsprothese belaste, met elkaar verbonden implantaten met standaardafmetingen. Naar aanleiding van zijn vindingen lijkt dit inderdaad het geval te zijn. Er bleken geen significante verschillen tussen de 2 soorten implantaten te zijn wat betreft de klinische parameters (marginaal botverlies, pockets, bloedingsneiging, plaquescores) en prothetische complicaties. De patiënttevredenheid was voor beide behandelmethoden significant hoger vergeleken met de voorgaande situatie met een conventionele gebitsprothese.

Op 26 juni 2017 promoveerde Kostas Zygogiannis aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift ‘Mandibular overdentures retained by immediately loaded mini dental implants: expanding the treatment options for the edentulous patient’. Promotor was prof. dr. D. Wismeijer en copromotoren waren dr. I.H.A. Aartman en dr. A. Tahmaseb Eghbali.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Dr. Kostas Zygogiannis
Dr. Kostas Zygogiannis
Info
publicatiedatum
26 juni 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd