(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd mei 2018; 125: 249)

Promotie M. Beerens: Geen effect van remineralisatiepasta op wittevleklaesies

Moniek Beerens richtte haar promotieonderzoek op de effectiviteit van de remineralisatiepasta MI Pasta Plus® op het herstel van wittevleklaesies die veelal ontstaan door vaste orthodontische apparatuur. De maatregelen om wittevleklaesies primair te voorkomen zijn bekend, maar de kennis over secundaire preventie is beperkt. Beerens voerde gerandomiseerd klinisch onderzoek uit onder patiënten met wittevleklaesies en controlegroepen. Aan de hand van de resultaten kon ze concluderen dat de minimale invasieve remineralisatiestrategie met de pasta niet meer remineralisatie van de wittevleklaesies opleverde, niet op de korte maar ook niet op de lange termijn.

Op 11 april 2018 promoveerde Moniek Beerens aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘White spot lesions after orthodontic fixed appliance treatment. The effectiveness of MI paste plus as a remineralising agent; a RCT’. Promotor was prof. dr. J. M. ten Cate en copromotor was dr. ir. M.H. van der Veen.

(Bron: ACTA, april 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.