(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2017; 124: 476)

Promotie M. Cevallos Mijan

UCT versus conventionele en ART-behandeling

Maitê Cevallos Mijan onderzocht de effectiviteit van de ultraconservatieve behandeling (UCT) van cariës in melkmolaren. Deze behandeling bestaat uit een combinatie Atraumatic Restorative Treatment (ART) en gebitsreiniging met behulp van tandenborstel en fluoridetandpasta. Cevallos Mijan vergeleek UCT met de conventionele behandeling met de boor en met alleen een ART-behandeling. Ze volgde hiervoor de overlevings- en wisselpatronen van behandelde molaren gedurende 3,5 jaar en vergeleek de invloed van de 3 protocollen op de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit. Ook keek ze naar de randafdichting van de gerestaureerde molaren en de minerale dichtheid van het tandbeen van de gerestaureerde molaren.

Cevallos Mijan concludeert dat UCT een goede behandeling zou kunnen zijn om gebitselementen met grote laesies symptoomloos te laten wisselen. Het is daarbij wel belangrijk om tandplaque te verwijderen. Restaureren zou alleen toegepast moeten worden als reinigen niet mogelijk is. Volgens Cevallos Mijan blijft het daarom van belang dat kinderen op jonge leeftijd goed leren tandenpoetsen.

Op 15 september 2017 promoveerde Maitê Cevallos Mijan aan de Rabouduniversiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Ultra-conservative treatment for managing cavitated dentine carious lesions in primary teeth: clinical, behavioural and laboratory aspects’. Promotoren waren prof. dr. N.H.J. Creugers en prof. dr. S.C. Leal. Copromotor was dr. J.E. Frencken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.