(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2017; 124: 476)

Promotie M. de Ridder

Kwaliteitsindicatoren in de hoofd-halsoncologie

Micha de Ridder onderzocht de kwaliteit van hoofd-halsoncologische zorg op de domeinen structuur (centralisatie en variatie van zorg), proces (invloed van wachttijd) en uitkomst (overleving). De zorg rondom hoofd-halskanker vindt in Nederland gecentraliseerd plaats in 8 hoofd-halsoncologische centra met 6 ‘preferred partner’-klinieken. De Ridder ontdekte dat ondanks die hoge centralisatiegraad er verschil bestond in volume en behandeling tussen de centra. In het bijzonder voor patiënten met de zeldzaam voorkomende speekselkliercarcinomen, suggereert De Ridder dat verdere centralisatie gewenst is, omdat uit zijn onderzoek naar de overleving hiervan bleek dat deze de afgelopen 22 jaar niet is verbeterd. Verder kon De Ridder aantonen dat een langere wachttijd een negatieve invloed heeft op de overleving en daarmee is wachttijd een belangrijke kwaliteitsindicator in de behandeling van patiënten met hoofd-halskanker.

Op 12 september 2017 promoveerde Mischa de Ridder aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Quality indicators in head and neck oncology’. Promotoren waren prof. dr. A.J.M. Balm en prof. dr. L. E. Smeel. De copromotoren waren dr. B.A.C. van Dijk (Integraal Kankercentrum Nederland en dr. M.W.J.M. Wouters (Antoni van Leeuwenhoek).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Dr. M. de Ridder
Dr. M. de Ridder
Info
publicatiedatum
12 september 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd