(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd mei 2017; 124: 236)

Promotie M. Fernandez y Mostajo

Wereldwijd is een verscheidenheid aan mondspoelingen verkrijgbaar, maar vaak ontbreekt het aan een wetenschappelijke onderbouwing voor het effect hiervan op tandplaque of gingivitis. Van belang is dat een mondspoelmiddel niet alle micro-organismen in de mond uitroeien, maar de microbioom op een niveau en samenstelling houdt die in overeenstemming is met mondgezondheid. Oxiderende mondspoelmiddelen zouden daarbij kunnen helpen omdat ze in staat zijn de kolonisatie en groei van anaerobe en Gram-negatieve bacteriën te reduceren. Mercedes Fernandez y Mostajo richtte zich in haar onderzoek op mondspoeling met het oxiderend agens Ardox-x (AX), commercieel bekend als O7-active. De resultaten van haar in vitro- en in vivo-onderzoeken lieten zien dat het gebruik van het AX-product een selectieve inhibitie van orale bacteriën kon teweegbrengen. Dit kan mogelijk bijdragen aan een gezonder ecosysteem in de mond. Er is echter nog zorgvuldiger en grootschaliger vervolgonderzoek nodig. Om kosten te besparen zou het door Fernandez y Mostajo toegepaste biofilmmodel ingezet kunnen worden voor het verrichten van in vitro-vooronderzoek met de bedoeling de wijze van toedienen van AX, de contactduur met AX en de daarmee geassocieerde verschuivingen in samenstelling van de flora vast te stellen. Uiteindelijk zal met een in vivo-onderzoek het klinische bewijs voor het effectiviteit en het nut van een product vastgesteld moeten worden.

Op 20 april 2017 promoveerde Mercedes Fernandez y Mostajo aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Growth and treatment of oral biofilms’. Promotoren waren prof. dr. W. Crielaard en prof. dr. G.A. van der Weijden. Copromotoren waren prof. dr. E. Zaura en prof. dr. W. Beertsen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
20 april 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd