(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2017; 124: 613)

Promotie M.M. van der Zande: Gebruik van digitale technologieën in tandartspraktijken

Marieke van der Zande richtte zich in haar promotieonderzoek op het gebruik van digitale technologie in Nederlandse tandartspraktijken, bekeken vanuit een sociaal perspectief. Barrières of prikkels voor het gebruik digitale technologieën waren verwachte voordelen boven analoge techniek, verwachte invloed op de kwaliteit van de behandeling, persoonlijke en professionele oriëntatie en sociale druk van de omgeving.

Gemiddeld gebruikten de ondervraagde tandartsen 6,3 digitale technologieën, waarvan administratieve technologieën vaker werden toegepast dan klinische. Van der Zande kon de ondervraagden indelen in 3 typen gebruikers van digitale technologie: de weinig-technologiegebruiker (0-4 technologieën), de gemiddelde-technologiegebruiker (5-7 technologieën) en de veel-technologiegebruiker (8-12 technologieën). De veel-technologiegebruikers hadden vaker een specialiteit, waren gemiddeld jonger, werkten meer uren per week en besteedden ook meer uren per jaar aan professionele activiteiten dan gemiddelde-technologiegebruikers. Daarnaast werkten ze vaker in een grote praktijk. Het bleek dat hoe hoger men de waarde van digitale technologie inschatte, hoe meer technologieën werden gebruikt.

Verder kon Van der Zande 4 fases onderscheiden die tandartsen doormaken als zij een nieuwe digitale technologie gaan gebruiken, onderscheiden. Deze bevindingen zijn zeer zinvol voor het implementeren en gebruik van digitale technologieën in de tandartspraktijk.

Op 7 december 2017 promoveerde Marieke M. van der Zande aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘Digital technology use in dental practice’. Promotor was prof. dr. D. Wismeijer en copromotor was dr. R.C. Gorter.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.