(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2018; 125: 137)

Promotie N.L. Gerlach: CBCT bij extractie derde molaren alleen in specifieke gevallen

Niek L. Gerlach onderzocht de nauwkeurigheid van het chirurgisch vooronderzoek van de mandibula met conebeamcomputertomografische beelden (CBCT). Hij richtte zich daarbij vooral op de nervus alveolaris inferior, die risico op schade loopt bij het extraheren van derde molaren. Om de zenuw te beschermen wordt een veiligheidszone van minimaal 1,13 mm geadviseerd bij de verwijdering van derde molaren. Voorafgaand aan de behandeling is de zenuw het beste te onderzoeken met panoramische röntgenopnamen in combinatie met CT-scans. Bij het verrichten van afstandsmetingen bleek uit Gerlachs onderzoek dat er vooral een overschatting van de werkelijkheid was, die groter was bij kleine afstanden. Hij concludeert dan ook dat (semi)automatische detectie van de canalis mandibulae nog niet gebruikt kan worden in de kliniek. Tevens kon hij vaststellen dat wanneer op een CBCT-scan een linguale positie van de canalis in combinatie met een versmalling van de canalis ter plaatse van het contactpunt met de wortel van een derde molaar wordt waargenomen, het risico op schade aan de nervus alveolaris inferior toeneemt. Gerlach concludeerde daarom dat CBCT-scans alleen in specifieke gevallen gebruikt dienen te worden.

Op 9 februari 2018 promoveerde de heer Niek L. Gerlach aan de Radboud Universiteit op zijn proefschrift ‘Pre-surgical assessment of the mandibular body and canal using cone beam computed tomography data’. Promotoren waren prof. dr. G.J. Meijer en prof. dr. S.J.Bergé. Copromotor was dr. T.J.J. Maal.

In een van de komende edities van het NTvT wordt zijn onderzoek uitgebreid besproken in de serie ‘Hora est’.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.