Promotie S.L. Bryngelsson Sprangers

Op 28 juni 2017 promoveerde Sara L. Bryngelsson Sprangers aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘Monocyte heterogeneity and the formation of functionally distinct osteoclast’. Promotor was prof. dr. V. Everts en copromotor was dr. T.J. de Vries. De resultaten van dit proefschrift dragen bij een een beter begrip van osteoclastvorming onder gezonde en pathologische omstandigheden.

Twintig 20 jaar geleden is de heterogeniteit van osteoclasten ontdekt en werd duidelijk dat subfracties van osteoclasten mogelijk ontstaan vanuit verschillende voorlopercellen Nu onderzocht Sara L. Bryngelsson Sprangers hoe verschillende fracties monocyten bijdragen aan het ontstaan van subfracties osteoclasten en hoe de individuele bijdrage van de verschillende monocyten wordt beïnvloed door een inflammatoire omgeving. Zo bleek onder andere dat de inflammatoire factor IL-17A alleen invloed had op de vorming van osteoclasten door classical monocyten, maar dat bij intermediate monocyten de osteoclasten een hogere capacitiet voor botafbraak hadden. Tevens wees kweekonderzoek op plastic uit dat classical, intermediate en non-classical monocyten verschillende osteoclasten vormden. Het oppervlak speelde dus een belangrijke rol.

(Bron: ACTA, juni 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.