(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2017; 124: 476)

Promotie V. Boka

Behandelangst bij Griekse kinderen

Vasiliki (Vanessa) Boka keek in haar promotieonderzoek naar de mogelijke oorzakelijke factoren van behandelangst bij kinderen, zoals psychologische aspecten, behandelangst bij de ouders en de aan- of afwezigheid van ouders tijdens een tandheelkundige behandeling. Het onderzoek werd verricht onder kinderen in de schoolgaande leeftijd in Griekenland. Eerst stelde zij de afkappunten van de scores van de Children’s Fear Survey Schedule-Dental Subscale voor de Griekse onderzoeksgroep vast, zodat Griekse kindertandartsen met deze schaal behandelangst bij kinderen kunnen diagnosticeren.

Verder bleek dat behandelangst van de ouders geen correlatie had met behandelangst bij kinderen en dat de aan- of afwezigheid van ouders tijdens een behandeling geen invloed had op het gedrag van kinderen. Ten slotte bleek uit Boka’s onderzoek naar de acceptatie door ouders van 9 verschillende gedragsbeïnvloedende technieken die kindertandartsen kunnen toepassen, dat de Tell-Show-Do-techniek het best aanvaard werd, gevolgd door ouderlijke aan/afwezigheidstechniek (PPA) en lachgassedatie. Minst geaccepteerd waren bewegingsbeperkende technieken en algehele anesthesie.

Op 19 september 2017 promoveerde Vanessa Boka aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Childhood dental fear: a problem to solve’. Promotor was prof. dr. C. van Loveren en copromotoren waren dr. J.S.J. Veerkamp en prof. N. Kotsanos (Aristotle University of Thessaloniki).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Dr. V. Boka
Dr. V. Boka
Info
publicatiedatum
19 september 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd