(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 76)

Promotie Xuan Hu

Xuan Hu onderzocht de prevalentie en de ernst van tandcariës bij kinderen van 6 tot 8 jaar in Wuhan, China, in 2007 en in 2011. Gedurende het onderzoek observeerde ze eveneens het natuurlijk verloop van gecaviteerde tijdelijke gebitselementen en onderzocht ze wat de geschikste wijze voor het bepalen van de effectiviteit van een sealant in het blijvende gebit was.

Het bleek dat de meeste carieuze dentinelaesies in zowel het tijdelijk als het blijvend gebit niet werden behandeld. Het dmft-getal in 2011 was 3,1. De meeste gecaviteerde tijdelijke gebitselementen wisselden zonder symptomen. Hu adviseert dat voor kleuters en schoolgaande kinderen in China mondgezondheidsprogramma’s moeten worden georganiseerd om tandcariës te voorkomen en de mondgezondheid te bevorderen.

Uit het deelonderzoek naar de geschikste methode om retentie van sealants te bepalen, bleek dat de kleurenfotomethode een hogere validiteit had dan de replicamethode en het visueel klinisch onderzoek. Er kon geen uitspraak worden gedaan of carieuze laesies op gesealde tandoppervlakken beter op kleurenfoto’s te diagnosticeren zijn dan via een visueel klinisch onderzoek.

Xuan promoveerde op 9 december 2013 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar promotoren waren prof. dr M.C.D.N.J.M. Huysmans en prof. dr. M.W. Fan. Copromotor was dr. J.E. Frencken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Xuan Hu.
Xuan Hu.
Info
publicatiedatum
10 december 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd