(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2015; 122: 656)

Promotie Y.C.M. de Waal

Yvonne C.M. de Waal deed onderzoek naar de epidemiologische en microbiologische aspecten van peri-implantaire infecties en evalueerde het effect van diverse behandelprotocollen voor peri-implantitis. Hiervoor deed zij systematisch literatuuronderzoek, prospectief cohortonderzoek, patiënt-controle-onderzoek en gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.

De Waal stelde vast dat peri-implantitis een lastig te behandelen en frequent voorkomend probleem is, vooral bij rokers en patiënten met een voorgeschiedenis van parodontitis. Zij benadrukt daarom het belang van preventieve maatregelen en pleit voor een checklist met risicofactoren die voorafgaand aan het implanteren wordt nagelopen.

Aangetoond werd dat het extraheren van parodontaal gecompromitteerde gebitselementen het aantal virulente bacteriën in de mond reduceerde en daarmee mogelijk de kolonisatie van implantaten met deze bacteriën vertraagt. Ten aanzien van de chirurgische behandeling van peri-implantitis toonde De Waal aan dat het decontamineren van het implantaatoppervlak met chloorhexidine na mechanische reiniging niet leidt tot betere uitkomsten. Het succes van de behandeling bleek echter wel bepaald te worden door de ervaring van het behandelteam, de ernst van de aandoening en het gedrag van de patiënt.

Yvonne de Waal promoveerde op 21 oktober 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Peri-implant infections’. Promotoren waren prof. dr. A.J. van Winkelhoff, prof. dr. G.M. Raghoebar, prof. dr. H.J.A. Meijer en prof. dr. E.G. Winkel.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.