(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2017; 124: 612)

Promotie Y. Liao

Fluorideresistente S. mutans nader onderzocht

Fluoride wordt al meer dan 5 decennia gebruikt als het meest effectieve middel tegen cariës. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties fluoride kan echter leiden tot de ontwikkeling van fluorideresistentie van orale bacteriën. Ying Liao deed een aantal experimenten gericht op fenotypische en genotypische kenmerken van fluorideresistente Streptococcus mutans-stammen.

Het onderzoek van Liao toonde aan dat fluorideresistente S. mutans-stammen zowel fenotypische als genotypische veranderingen hadden ondergaan. Verscheidene genomische mutaties konden worden geïdentificeerd in relatie tot fluorideresistentie. Een efficiënte en essentiële manier voor S. mutans om resistent tegen fluoride te worden, zou kunnen liggen in een andere regulering van de fluoride-transporteiwitten. Andere factoren, waaronder veranderingen in de glycolyse, dragen waarschijnlijk ook bij aan de fluorideresistentie. Wanneer de bacterie fluorideresistent is geworden, verandert haar glucoseopname, de fitness en uiteindelijk haar vermogen om te overleven in de mondholte. Daarmee zouden fluorideresistente S. mutans cariës kunnen veroorzaken.

Op 13 oktober 2017 promoveerde Ying Liao aan de Universiteit van Amsterdam  op haar proefschrift ‘Fluoride resistance in Streptococcus mutans’. Promotoren waren prof. dr. W. Crielaard en prof. dr. C. van Loveren en copromotoren waren dr. D. Deng en dr. B. Brandt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
13 oktober 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd