(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2016; 123: 397)

Promotie A.F. Montagner

Oorzaken van het ontstaan van secundaire cariës

Anelise Montagner onderzocht welke factoren invloed hebben op het ontstaan van secundaire cariës. Uit haar onderzoek bleek dat de conditie van het raakvlak tussen de restauratie en het dentine hierbij een belangrijke rol speelde zodra er sprake is van een randspleet. Bij een perfecte hechting tussen gebitselement en restauratie ontstond namelijk geen enkele carieuze laesie, terwijl carieuze laesies wel ontstonden in alle andere gevallen.

Ook door veroudering van de restauratie nam het ontstaan van secundaire cariës toe. Verouderde raakvlakken tussen dentine en restauratie vertoonden meer demineralisatie dan de raakvlakken waarbij het dentine ofwel volledig werd bedekt door een adhesief, of waarbij dit helemaal afwezig was. Daarnaast versnelde veroudering de afname in effectiviteit van de hechting van een restauratie en beïnvloedde veroudering de breukpatronen van adhesieven op het dentine.

Anelise Montagner promoveerde op 12 juli 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘After the bond has failed. Failure of the adhesive interface and its implications for secondary caries’. Haar promotoren waren prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysman en prof. dr. F.F. Demarco (Federale Universiteit Pelotas, Brazilië) . De copromotor was dr. N.J.M. Opdam.

(Bron: Radboud UMC, juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 411-420
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 411-420
Info
publicatiedatum
12 juli 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd