(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 424)

Promotie A.J.J. Zonnenberg

Stabiele orthopedische positie voor gezonde personen en TMD-patiënten

Aad Zonnenberg deed promotieonderzoek naar de reproduceerbaarheid en de validiteit van een meetmethode voor het bepalen van een nieuw gedefinieerde centrale relatie: de stabiele orthopedische positie. Hij keek tevens naar de mogelijkheid dat de zogenoemde ‘centric slide’ een etiologische factor is voor een temporomandibulaire disfunctie (TMD).

Uit zijn onderzoek bleek dat zowel met kinpuntgeleiding als met de spierbepaalde methode met een leaf gauge het reproduceerbaar meten van de centrale relatie mogelijk is. Echter, bij TMD-patiënten levert de kinpunt bepaalde centrale relatie-positie een andere positie op dan die met de leaf gauge wordt gevonden. Onder voorbehoud kon hij geen bewijs vinden dat de centric slide een etiologische factor is voor een temporomandibulaire stoornis. Hij concludeert dat de centric slide als een occlusale factor moet worden beschouwd.

Tot slot bleek uit het onderzoek van Zonnenberg dat bij patiënten met de diagnose discusverplaatsing zonder reductie, een behandeling met een stabilisatie-opbeetspalk, die gemaakt was in de stabiele orthopedische positie, klachten als pijn, beperkte mondopening en verstoorde mandibulaire bewegingsafloop snel en sterk reduceerden.

Op 27 mei 2014 promoveerde Aad Zonnenberg aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift ‘A data-supported reference position of the intermaxillary relationship’. Zijn promotor was prof. dr. R. Koole.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.