(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 372)

Promotie A. Korfage

Implantaten bij hoofd-halskanker en het Sjögrensyndroom

Mensen bij wie een tumor in het hoofd-halsgebied is weggehaald zijn dikwijls aangewezen op gebitsprotheses of gezichtsprotheses. Voor het bevestigen van de protheses kunnen tandheelkundige implantaten worden gebruikt. Anke Korfage onderzocht in een promotieonderzoek de toepassing van deze implantaten in verschillende groepen patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied en in patiënten met het syndroom van Sjögren. Op 29 april 2015 promoveerde zij op haar proefschrift ‘Dental implants in maxillofacial prosthodontics. Head and neck cancer and Sjögren’s syndrome’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promotoren waren: prof. dr. A. Vissink, prof. dr. G.M. Raghoebar, prof. dr. J.L.N. Roodenburg.

Korfage beschrijft in haar proefschrift onder andere hoe bij patiënten met een tumor in de mondholte implantaten bij voorkeur worden geplaatst tijdens dezelfde operatie waarin de tumor wordt weggehaald. Op die manier kunnen patiënten sneller na de operatie een gebitsprothese krijgen, en de implantaatoverleving is hoog.

Over de toepassing van tandheelkundige implantaten bij mensen met het syndroom van Sjögren was nog weinig bekend. Uit een groep van 406 UMCG-patiënten met Sjögren rekruteerde Korfage uiteindelijk 50 patiënten met implantaten om mee te werken aan haar onderzoek. Ze onderzocht de patiënttevredenheid en ging na hoe de implantaten er aan toe waren. Deze peri-implantaire gezondheid bleek redelijk goed en de implaatoverleving was na 46 maanden maar liefst 97%. Deze uitkomsten kwamen overeen met die van een in leeftijd en geslacht vergelijkbare gezonde controlegroep. Ook tevredenheid bij beide groepen bleek amper te verschillen, al waren Sjögrenpatiënten wel iets minder tevreden en hadden zij vaker bloeding van het tandvlees rondom de implantaten dan gezonde controlepatiënten.

(Bron: RUG, 22 april 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 114: 17-22.
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 114: 17-22.
Info
publicatiedatum
26 mei 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd