Gepubliceerd op: 10-05-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 232)

Promotie A.M. Kreeft

Personalia

Experts op het gebied van hoofd-halsoncologie verschillen van mening over de functionele inoperabiliteit van mond- en keelkanker, concludeert promovenda Anne-Marijn Kreeft op basis van een nationale en internationale enquête.

Gevorderde kanker in het mond- en keelgebied kan worden behandeld met een chirurgische behandeling (zo nodig gevolgd door radiotherapie) of een combinatie van chemotherapie en radiotherapie (chemoradiatie). Als bij een chirugische behandeling essentiële structuren moeten worden verwijderd, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de slik-, spraak- en kauwfunctie. Functionele inoperabiliteit betekent dat de te verwachten functie na chirurgie zo slecht is, dat er wordt gekozen voor chemoradiatie. De beoordeling van functionele inoperabiliteit blijkt nog subjectief en variabel. Kreeft pleit voor een objectieve bepaling van de functie ten bate van de preoperatieve besluitvorming en individuele counseling. De ontwikkeling van een dynamisch model van de mond en de keel, waarop virtuele chirurgie kan worden uitgevoerd en de gevolgen van reconstructie en radiotherapie kunnen worden nagebootst, moet leiden tot een objectieve inschatting van de spraak- , kauw- en slikfunctie en betere visualisering voor artsen en patiënten.

Anne-Marijn Kreeft promoveerde op 22 maart 2012 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Functional inoperability of oral and oropharyngeal cancer’. Promotor was prof. dr. A.J.M. Balm. Copromotoren waren prof. dr. I.B. Tan en prof. dr. L.E. Smeele.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.