(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2015; 122: 657)

Promotie A.M. Milheiro

Nikkelvrije orthodontische spalken, zijn niet vrij van nikkel

Ana Maria Ventura da Cruz Rodrigues Milheiro, die voor publicaties alleen ‘Milheiro’ als achternaam hanteert, deed promotieonderzoek naar de hoeveelheid metaaldeeltjes die in orthodontische retentiespalken voorkomen. Omdat deze spalken zijn bedoeld om levenslang mee te gaan, staat de mond continue bloot aan metaaldeeltjes. Die deeltjes kunnen een allergische reactie tot gevolg hebben, want uit het onderzoek van Milheiro blijkt dat nikkelvrije retentiespalken niet vrij zijn van nikkel. Milheiro stelde vast dat de hoeveelheid nikkel die uit de spalken kan vrijkomen zelfs hoger is dan volgens EU-richtlijnen is toegestaan voor blootstelling van nikkel aan de huid (voor de mond bestaan nog geen EU-richtlijnen). Als het om allergieën gaat, vormen nikkel en palladium (bij kronen en bruggen) een kruisreactie die kan leiden tot gelijktijdige overgevoeligheid voor beide metalen, ook wanneer men slechts is blootgesteld aan 1 van deze metalen. Voor kronen en bruggen zijn er alternatieve materialen beschikbaar, voor orthodontische retentiespalken nog niet. Het onderzoek van Milheiro bevestigde dat het voorgestelde beschikbaar alternatief in de vorm van vezelversterkt kunststof composiet onbetrouwbaar is en dat voorlopig metalen retentiespalken nog tot de gouden standaard in de orthodontie behoren. Milheiro pleit daarom voor verder onderzoek naar metaalvrije alternatieven.

Anna Maria Milheiro promoveerde op 27 november 2015 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Exposure to nickel and palladium from dental appliances’. Haar promotor was prof. dr. A.J. Feilzer en de copromoter was dr. C. J. Kleverlaan.

(Bron: ACTA, november 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.