(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 8)

Promotie A. Rollman

Zorgverleners zouden bij patiënten met temporomandibulaire disfunctie (TMD) eerst de ongerustheid van de patiënt ten aanzien van de TMD-pijn (pijn aan kauwspieren en/of het kaakgewricht) moeten zien te achterhalen en de patiënt moeten geruststellen alvorens ze overgaan tot een behandeling. Dat stelt fysiotherapeut Annemiek Rollman, die op woensdag 27 november promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Improvement and care seeking for temporomandibular-pain complaints’. Promotor was prof. dr. ir. M. Naeije en copromotoren waren dr. C.M. Visscher en dr. R.C. Gorter.

Rollman onderzocht de rol van biopsychosociale factoren op het ontwikkelen van TMD-pijn en het gedrag ten aanzien van het zoeken naar een behandeling. Daarvoor onderzocht ze patiënten die behandeling zochten bij een tandheelkundig centrum (‘care seekers’) en patiënten die geen behandeling zochten (‘non-care seekers’). Deze laatste groep selecteerde ze door zelf de straat op te gaan.

Het bleek dat care seekers meer pijn hadden dan non-care seekers, maar dat zij ook ongeruster waren over hun klachten. Onafhankelijk van de pijnintensiteit hadden zij meer angst om de kaak te bewegen en meer catastrofale gedachten, die weer gekoppeld waren aan het herhaaldelijk zoeken naar hulp.

Bron: ACTA, 7 november 2013

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.