Gepubliceerd op: 08-02-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 61)

Promotie A.S. El Deen Farag

Personalia

Op woensdag 19 december 2012 promoveerde Abeer Farag aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek naar de preventie en behandeling van cariës in Caïro in Egypte. Het proefschrift had als titel ‘Atraumatic restorative treatment and oral health in upper Egypt’. Haar promotor was prof. dr. N.H.J. Creugers en haar copromotoren waren dr. J.E.F.M. Frencken en dr. W.J.M. van der Sanden.
Vooral ten zuiden van Caïro komen veel regio’s voor waar de arme bevolking een slechte mondgezondheid heeft. Abeer Farag deed onderzoek naar preventie en behandeling van cariës door tandartsen in hun privépraktijken en in overheidsklinieken. Hieruit bleek dat tandartsen vooral een behandelingsgerichte aanpak hebben en nauwelijks aandacht besteden aan preventie. De behandeling die het meest werd uitgevoerd was het extraheren van gebitselementen. Voor het restaureren van cariëslaesies werd veelal amalgaam gebruikt. Ter bevordering van het behoud van de dentitie is in dit gebied de zogenoemde Atraumatic Restorative Treatment geïntroduceerd. Deelnemende tandartsen pasten deze methode wel toe in hun eigen praktijken, maar niet in de overheidsklinieken. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat er in de overheidsklinieken nauwelijks goed instrumentarium of restauratiemateriaal aanwezig is.


Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

 A.S. El Deen Farag
A.S. El Deen Farag
Info
publicatiedatum
8 februari 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd