Promotie A.W.G. Nijhuis

Arnold Nijhuis promoveerde 29 januari 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift ‘Coatings for bone implantology. Organic/inorganic surface modifications using wet-chemical deposition techniques’. Zijn promotor was prof. dr. J.A. Jansen en zijn copromoter was dr. S.C.G. Leeuwenburgh.

Al sinds 1980 wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van de biologische reactie van bijvoorbeeld titanium implantaten door middel van het aanbrengen van calciumfosfaat coatings. Recent wordt in de biomateriaalkunde de nat-chemische depositietechniek voor het aanbrengen van deze coatings toegepast, omdat daarmee zowel organische coatings, die van belang zijn voor de botgenezing, als anorganische coatings kunnen worden aangebracht.

Nijhuis onderzocht nieuwe strategieën voor de nat-chemische depositie van biomoleculen en calciumfosfaat coatings op implantaatoppervlakken. Zo concludeert hij onder andere dat een op polydopamine gebaseerd 1-stapsproces voor het coaten efficiënter is voor alkalische fosfatase (ALP), maar dat een op polydopamine gebaseerd 2-stapsproces effectiever is voor bot morfogenetische proteïne-2 (BMP-2). Voor ALP bleek echter dat dit geen positief effect had op het gedrag van osteoblastachtige cellen.

Daarnaast paste Nijhuis een methode toe om de controle over pH-verhoging tijdens biomimetische calciumfosfaatdepositie te verbeteren via enzymatische hydrolyse van ureum. Deze methode moet echter nog nader onderzocht worden om conclusies te kunnen trekken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.