Promotie B.A.W. Hoeben

Karakterisering van hoofd-halstumoren met behulp van PET

Om de juiste behandeling te kiezen voor een patiënt met een hoofd-halstumor, is het essentieel om tumorkenmerken zoals delingssnelheid, zuurstofgebrek of aanwezigheid van bepaalde tumoreiwitten te beoordelen. Dit kan met positron emissie tomografie (PET).

In haar promotieonderzoek zag Bianca Hoeben bij humane tumormodellen in muizen dat bepaalde microscopische tumorkenmerk-markers sterk op elkaar lijkende tumoren konden groeperen. Dit is van belang voor het groeperen van patiënten met vergelijkbare tumoren in radiotherapie onderzoek en voor meer verfijnde therapieselectie, toegespitst op het tumorprofiel dat waarschijnlijk goed zal reageren op de gekozen therapie.

In tumormodellen toonde ze daarnaast aan dat tumorgebieden met een lage zuurstofspanning al binnen 4-24 uur met specifieke PET-tracers af te beelden zijn. Ook overmatige aanwezigheid van epidermale groeifactor receptor (EGFR) kon al vroeg in beeld worden gebracht. Zowel lage zuurstofspanning als EGFR zijn belangrijke therapiedoelwitten en veroorzakers van therapiefalen.

In herhaalde PET-scans met de delingsactiviteit-tracer 18F-FLT bij 48 patiënten zag Hoeben dat na 1 week behandeling al significante afname in tumordelingsactiviteit plaatsvond, terwijl nog niets te zien was aan de tumoren zelf. 18F-FLT tumoropname voor therapie, zowel als de afname van 18F-FLT tumoropname tijdens (chemo)radiotherapie, correleerde met de 3-jaars ziektevrije overleving en het locoregionaal tumor recidief. Dit geeft mogelijkheden om vroegtijdig therapieschema's aan te passen bij onvoldoende tumorrespons.

Bianca A.W. Houben promoveerde op 17 april 2014 op het proefschrift ‘PET imaging for characterization of head and neck tumors’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Promotoren waren: prof. dr. J.H.A.M. Kaanders, prof. dr. O.C. Boerman, prof. dr. W.J.G. Oyen. Copromotor was dr. J. Bussink.

(Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, april 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
23 april 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd