Gepubliceerd op: 05-07-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 369)

Promotie C. Drenth-van Maanden

Voorschrijven van medicamenten aan ouderen kan beter

Op 20 juni 2013 verdedigde Clara Drenth-van Maanen haar proefschrift ‘Appropriate prescribing for older people’ aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Promotoren waren prof.dr. A.C.G. Egberts, dr. P.A.F. Jansen en dr. R.J. van Marum.

Het proefschrift bevat 7 onderzoeken naar het verbeteren van het voorschrijven aan medicijnen aan oudere patiënten. Het bleek dat medicatiebeoordelingen door huisartsen sterk verbeterden als zij gebruikmaakten van een gestructureerd stappenplan met aanvullende checklijsten volgens de zogeheten Polyfarmacie Optimalisatie Methode (POM). Ook gebruik van de Gestructureerde Medicatie Anamnese (GMA) bij opname in een medisch centrum bracht het actuele medicatiegebruik van een patiënt beter in beeld dan het reguliere opnamegesprek. Een uitgebreide medicatieoverdracht verminderde tevens onjuist medicatiegebruik na ontslag van de patiënt uit het medisch centrum, maar het verbeterde niet de verwerking van de medicatieoverdracht door huisartsen en apothekers.

De promovenda pleit voor meer aandacht voor verbetering van de medicatiekennis van artsen, het elektronisch beschikbaar komen van ondersteunende voorschrijfsystemen en het verbeteren van de medicatieoverdracht. Een nationaal elektronisch patiëntendossier kan hierbij van toegevoegde waarde zijn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Dr. C. Drenth-van Maanen
Dr. C. Drenth-van Maanen
Info
publicatiedatum
5 juli 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd