(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd nov 2015; 122: 569)

Promotie C. Livas

Christos Livas deed promotieonderzoek naar postorthodontische veranderingen bij groepen patiënten met een Klasse II-afwijking die behandeld waren met een een- of tweezijdige extractie van de eerste molaren in de bovenkaak in combinatie met Begg apparatuur. Hij keek naar de stabiliteit, invloed op de positie van de maxillaire derde molaren, verstoring door aangrenzende anatomische structuren en effectiviteit van vaste spalken om overeruptie van tweede molaren in de onderkaak zonder antagonisten te voorkomen.

Livas concludeerde dat de behandeling wat esthetiek en occlusie betreft gunstige en stabiele resultaten opleverde. Bij patiënten behandeld met een- of tweezijdige extracties verbeterde de positie van de maxillaire derde molaren 3 tot 4 keer meer dan bij de controlegroep die niet was behandeld. Wel moet bij deze behandeling rekening worden gehouden met de invloed van een verticaal vergrote sinus maxillaris en incliniatie van tweede molaren na behandeling, en dat vaste retentie van tweede molaren in de onderkaak zonder occlusie mogelijk een effectieve methode is om overeruptie tegen te gaan.

Christos Livas promoveerde op 21oktober 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Maxillary first molar extraction in Class II malocclusion: Follow-up studies on treatment effects’. Zijn promotoren waren prof. dr. Y. Ren  en prof. dr. C. Katsaros. Copromotor was dr. D.J. Halazonetis.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

C. Livas
C. Livas
Info
publicatiedatum
21 oktober 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd