(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2016; 123: 68)

Promotie C.U. Joss

Distractieosteogenese van het voorste deel van de processus alveolaris in de mandibula

Christof Joss onderzocht of distractieosteogenese van het voorste deel van de processus alveolaris van de mandibula een stabiele en veilige procedure is voor de behandeling van volwassen patiënten met een Angle Klasse II-malocclusie. Joss deed retrospectief onderzoek naar de korte- en langetermijnresultaten van deze procedure. Hij keek daarbij naar skelettale en dentale effecten en naar relapse na de segment-distractieosteogenese, alsmede naar de veranderingen in de weke delen, neurosensibiliteit en craniomandibulaire (dis)functie.

Joss noemt het geruststellend dat de mate van skelettale en dentale relapse gemeten ten opzichte van punt B klein was (8% 5,5 jaar en 19% 2 jaar na de procedure). Veranderingen in de weke delen pakten goed uit, al had een hogere preoperatieve leeftijd wel een negatieve invloed op het resultaat voor de onderlip. In vergelijking met een controlegroep die alleen orthodontisch was behandeld, waren er geen significante verschillen in craniomandibulaire functie en neurosensibiliteit. Joss stelt vast dat distractieosteogenese van het voorste deel van de processus alveolaris van de mandibula een veilige procedure is voor het corrigeren van bepaalde vormen van retrognathie van de mandibula.

Christof Joss promoveerde op 7 december 2015 aan de Radboud Universteit in Nijmegen op zijn proefschrift ‘Distraction osteogenesis of het anterior mandibular process’. Zijn promotoren waren prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman en prof. dr. S. Kiliaridis (Université de Genève).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.