Gepubliceerd op: 05-04-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 185)

Promotie C. van der Maarel-Wierink

Personalia

Claar van der Maarel-Wierink promoveerde op 21 maart 2013 op haar proefschrift ‘Dysphagia and poor oral health: significant risk factors of aspiration pneumonia in frail older people’. Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht ze de rol van slikproblemen en een slechte mondgezondheid bij de ontwikkeling van aspiratiepneumonie (longontsteking door het inhaleren van materiaal uit de mond of maag), een ernstige en onder kwetsbare ouderen regelmatig voorkomende aandoening.

Slikproblemen bleken in sterke mate en slechte mondgezondheid in minder sterke mate te zijn geassocieerd met aspiratiepneumonie bij kwetsbare ouderen. Bij ouderen die waren getroffen door een beroerte was de relatie tussen slikproblemen en aspiratiepneumonie sterker. Verbetering van de dagelijkse mondverzorging kan het risico op een aspiratiepneumonie verminderen.

In de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen geeft 9% van de verpleeghuisbewoners zelf aan slikproblemen te hebben. In aanvullend onderzoek onderzochten logopedisten verpleeghuisbewoners in de eerste week na opname op de aanwezigheid van slikproblematiek; zij vonden bij 21% slikproblemen. Daarmee wordt slikproblematiek een zeer relevant probleem binnen deze doelgroep.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Dr. C. van der Maarel-Wierink
Dr. C. van der Maarel-Wierink
Info
publicatiedatum
5 april 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd