Gepubliceerd op: 07-06-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 297)

Promotie D.E. van Diermen

Op 17 april 2013 promoveerde Denise van Diermen op het proefschrift ‘Oral antithrombotics and dentistry. Current state of affairs and guideline proposal’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Promotor was prof. dr. I. van der Waal en copromotor was. prof. dr. J. Hoogstraten.

Denise van Diermen onderzocht wat het het beste beleid is als een patiënt antistollingsmedicijnen slikt en een bloedige ingreep bij de tandarts moet ondergaan: stoppen met deze medicijnen vóór de ingreep met het risico op een trombose of doorgaan met deze medicijnen tijdens de ingreep met de kans op een nabloeding?

De meeste tandheelkundige ingrepen kunnen worden uitgevoerd zonder de inname van antistollingsmedicijnen te onderbreken. De kans op een ernstige nabloeding is bij tandheelkundige ingrepen minder groot dan voorheen gedacht en kan met lokale middelen goed worden bestreden.

Het (tijdelijk) stoppen van de antistollingsmedicijnen verhoogt de kans op het opnieuw optreden van trombose, hartinfarct en beroerte, en is daarom ongewenst.

Op basis van internationale richtlijnen die tijdens het onderzoek van Van Diermen als kwalitatief goed uit de bus kwamen, is er een Nederlandse richtlijn opgesteld voor tandartsen voor de invasieve tandheelkundige behandeling van deze groep patiënten. De richtlijn wordt inmiddels ook gebruikt in het doseeradvies voor alle Nederlandse trombosediensten, en bij de afspraken die er gemaakt zijn met Nederlandse huisartsen en apothekers in de Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraak (LESA). Hierdoor wordt een eenduidig advies gegeven aan alle eerstelijnszorgverleners, wordt onnodig stoppen van antistollingsmedicijnen tegengegaan en kunnen mogelijk enkele beroertes en hartinfarcten worden voorkomen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.